۱۴ام، فروردین ۱۳۹۳

www.roozevasl.com
telegram: @roozevasl

“حجت الاسلام شیخ عظیم ابوالقاسمی پور” با تبیین جریان شناسی نفاق در دوران پیامبر(ص) بویژه پس از رحلت ایشان و حرکت خزنده این جریان در طول تاریخ اسلام و ضربات وارده به بدنه اصیل امت اسلامی گفت: ترویج فرهنگی یهود زدگی ،کمرنگ ساختن جایگاه غدیر،تشکیک و شکستن حجت بودن قول – فعل و تقریر معصوم(ع) برای مردم و تبلیغ فرهنگ تمرد ونافرمانی مدنی از جمله اقدامات اصلی جریان نفاق با پشتوانه سرمایه یهود بوده است که رویکرد نوینی از آن را اکنون نیز در جامعه اسلامی شاهد هستیم.

“مسئول دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد واحد دزفول ” هدف اصلی جریان نفاق در حمله به خانه حضرت علی (ع) واجبار به بیعت او را در نهایت شهادت حضرت ایشان عنوان کرده و اظهار داشت :جریان نفاق می داند اگر بدنه ناب و اصیل دین فرصت داشته باشد ،بالنده و پویا رشد خواهد کرد لذا هرگاه قدرت را بدست می گیرد تمام ارکان و عناصر را نابود و یا برکنار می کند و در این حرکت حتی به مستخدم و آبدارچی هم رحم نمی کند .

این استادحوزه و دانشگاه سیره فاطمه(س) بعد از شهادت حضرت رسول را همگی در راستای شناساندن جریان نفاق به مردم زمان حال خود دانسته و افزود: زنده کردن نام غدیر در مراجعه به درب خانه اصحاب پیامبر(ص) ، پیگیری و مطالبه سند فدک ،حرکت در مسیرگام های علی (ع) به عنوان ولی امر خود ،گریه های سیاسی آن حضرت و اعلام انزجار از سرکرده های جریان نفاق در بین مردم مدینه همگی در جهت معرفی این جریان خطرناک به مردم بود که نشانه موفقیت ایشان در حرکت جهادی خود برپایی مجالسی اینچنینی در اقصی نقاط جهان پس از هزار و اندی سال است .

ایشان در ادامه به تشریح اقصادو فرهنگ از نگاه مقام معظم رهبری(دامت برکاته) پرداخته و افزود : دو مقوله اقتصاد و فرهنگ عناصری تنیده و پیوند خورده باهم هستند که موفقیت هرکدام بدون  توجه به دیگری امری غیر ممکن است .

“ابوالقاسمی پور”  اعطای منطقه فدک از سوی حضرت رسول(ص) به فاطمه زهرا(س) را به جهت پیش بینی پیامبر از وقایع بعد از شهادت خود و ایجاد پشتوانه ای اقتصادی برای ترویج فرهنگ شیعی برشمرده و افزود: دشمن بدرستی اهمیت این رابطه را می داند لذاست که بر افزایش تحریم ها و فشار اقتصادی اصرار دارد . پس همگی باید فرامین رهبرانقلاب در جهت اقتصاد مقاومتی را جدی بگیریم تا بفرموده ایشان کشور از این پیچ تارخی عبور کند . ایشان همچنین از برخی اقدامات حضرت علی(ع) برای اقتصادی مقاومتی نام برد .

“شیخ عظیم ابوالقاسمی پور” در پایان وظیفه خواص جامعه در واکنش به حرکات جریان نفاق را یادآور شده و افزود: فراموشاندن تاریخ در اذهان مردم از جمله برنامه های این جریان است که جوانان عزیز می بایست در زنده نگاه داشتن اهداف ویاد شهدای انقلاب و دفاع مقدس وظیفه خود را انجام دهند و جلوی تحریف این آرمانهای مقدس را بگیرند.

پایان بخش این مراسم روضه خوانی و سینه زنی بود که با نوای زیبای حجت الاسلام مجتبی ابوالقاسمی پور برگزار شد

نظري بگذاريد