۱۷ام، آذر ۱۳۹۵

www.roozevasl.com
telegram: @roozevasl

این برنامه با حضور اعضای حلقه های صالحین و نمازگزاران مسجدphoto_2016-12-07_08-02-23 شهید مسعود توتونچی در مورخ شنبه ۱۳ آذرماه ۹۵ در مجتمع سینمایی دزفول برگزار گردید؛

این فیلم روایت قسمتی از تاریخ کشور ایران است که انگلیسی ها با تهاجم به ایران باعث دردهای زیادی برای جامعه شدند.

☑️ دوستانی که این فیلم رو ندید ، توصیه میشود حتما این فیلم رو ببیند…

فرهنگی پایگاه شهید مسعود توتونچی

 

 

نظري بگذاريد