۱۶ام، دی ۱۳۹۵

www.roozevasl.com
telegram: @roozevasl

شب گذشته و همزمان با اربعین شهدای حادثه تروریستی حله، مراسم یادبود شهیده مفقود الاثر این حادثه حاجیه خانم مقامیان زاده در مسجد شهید مسعود توتونچی برگزار گردید.

 

dsc00520dsc00514dsc00519

نظري بگذاريد