۱۱ام، فروردین ۱۳۹۶

www.roozevasl.com
telegram: @roozevasl

به گزارش واحد خبری شباب از پایگاه مقاومت بسیج مسجد شهید مسعود توتونچی، امام جماعت، فرماندهی پایگاه، اعضای شورا و حلقه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج مسجد شهید مسعود توتونچی جهت زنده نگه داشتن یاد شهدا به دیدار با خانواده شهید پور ابراهیم رفتند.

دیدار با خانوده شهید پور ابراهیم دیدار با خانوده شهید پور ابراهیم2

 

نظري بگذاريد