۲۲ام، خرداد ۱۳۹۶

www.roozevasl.com
telegram: @roozevasl

همزمان با فرا رسیدن لیالی قدر مراسم معنوی احیاء و شب زنده داری مسجد شهید مسعود توتونچی همچون سنوات گذشته به همت هیئت روضه العباس علیه السلام و پایگاه مقاومت بسیج مسجد شهید توتونچی برگزار می گردد.

شبهای ۱۹و۲۱و۲۳ رمضان۹۶
شروع مراسم ساعت ۲۲:۳۰

مسجدشهیدمسعودتوتونچی
پانصددستگاه؛میدان گلستان

همراه بامهدکودک قرآنی و…

هیأت روضه العباس «ع»
پایگاه بسیج مسجدتوتونچی

نظري بگذاريد