۱ام، آبان ۱۳۹۶

www.roozevasl.com
telegram: @roozevasl

فراخوان تمام بسیجیان فعال پایگاه شهید توتونچی/ ۳ آبان ۹۶


زمان:

️چهارشنبه     ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

ساعت : ۱۹/۰۰ الی ۲۰/۰۰

مکان:
مسجد شهید مسعود توتونچی

تذکر:
حضور تمامی نیروهای فعال و عادی

✔️در صورت عدم حضور پرونده فعال تبدیل به عادی خواهد شد

شماره تماس هماهنگی

۰۹۱۶۵۳۹۵۷۰۲ صارمی

photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۱_۲۱-۰۰-۳۹

نظري بگذاريد