۴ام، آبان ۱۳۹۶

www.roozevasl.com
telegram: @roozevasl

به گزارش roozevasl.com از پایگاه مقاومت بسیج مسجد شهید مسعود توتونچی، گردهمایی کلیه اعضای فعال و عادی پایگاه شهید مسعود توتونچی با هدف شناسایی توانایی ها و ساماندهی اعضاء پایگاه روز چهارشنبه مورخ ۳ آبان ۹۶ در سالن مسجد شهید مسعود توتونچی برگزار گردید.

 

photo_2017-10-23_10-00-46 photo_2017-10-23_10-00-40

 

 

 

 

 

 

photo_2017-10-26_09-19-17 photo_2017-10-26_09-19-20

 

 

 

 

 

 

 

نظري بگذاريد