۲ام، فروردین ۱۳۹۷

www.roozevasl.com
telegram: @roozevasl

مراسم معنوی اعتکاف مسجد شهید مسعود تونونچی در تاریخ ۱۱ الی ۱۳ فروردین ۹۷ برگزار می گردد.

جهت ثبت نام کلیک نمائید…

سه‌روزخلوت‌باخداوند…
یازدهم‌لغایت‌سیزدهم‌فروردین۹۷
مسجدشهیدمسعودتوتونچی دزفول

⭕️باحضور‌سخنرانان‌محترم:
حجه الاسلام فروغی
حجه الاسلام قیلاوی
حجه الاسلام میرعلایی «ازاهواز»
حجه الاسلام روضه سرا

⭕️بامناجات‌خوانی‌ومداحی:
حاج مهدی تدینی
کربلایی رضا غیاثی
کربلایی حجت احسان بخش
کربلایی سید محسن امام «ازاهواز»

 

همراه‌بابرنامه:
محفل قرآنی
حلقه‌های‌معرفتی
خاطره‌گویی‌وروایت‌گری‌شهداء
⭕️ثبت‌نام‌حضوری:
هرشب‌درصحن‌مسجدشهیدتوتونچی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید…

 

✅ثبت‌نام‌‌‌اینترنتی‌اعتکاف:
Www.Roozevasl.com
Telegram.me/Roozevasl

نظري بگذاريد