مطالب با موضوع: ج

جریان شناسی نفاق(شیخ عظیم ابوالقاسمی پور)

“حجت الاسلام شیخ عظیم ابوالقاسمی پور” با تبیین جریان شناسی نفاق در دوران پیامبر(ص) بویژه پس از رحلت ایشان و حرکت خزنده این جریان در طول تاریخ اسلام و ضربات وارده به بدنه...