مطالب با موضوع: و

gonah.roozevasl

رسیدن به خدا بالاترین مرتبه ورع(شیخ عظیم ابوالقاسمی پور)

ورع اثرات مختلفی در زندگی انسان دارد، که اولین اثر آن محبت و ولایت اهل بیت است. اثر ورع، شیرینی زندگی معنوی که همان شیرینی عبادت است. با به هر اندازه که اعمال صالح انجام می دهیم...