مطالب با موضوع: ک

کرامت نفس(۴)

اونچه که این انقلاب را نگه داشت و تا به امروز ماندگار کرده است، تزریق یک معرفت خاص به نام کرامت نفس بود آنچه باعث شد تا ما در سال ۱۳۵۷ محکم پای انقلاب اسلامی بایستیم و خون بدیم و...


amolghasemi.azim.roozevasl

کرامت نفس(۳)

تا وقتی ما اهل موعظه نشیم ، امام زمانمون رو کمک نمی تونیم بکنیم . آقامون همین جوری تو غربت می مونه... نفسو باید مهار کرد


amolghasemi.azim.roozevasl

راههای کرامت نفس(۲)

آی فقرای در خونه ی خدا ، بندگان گمگشته ی در خونه ی خدا ، خدای شما منتظر شماست ، بلکه برگردیم درخونه اش . کریم النفس بشیم ، آدم بشیم ، درست بشیم


azim.abolghasemipur.roozevasl.jpg3

کرامت نفس چیست؟(۱)

مبحث اول معنای کرامت نفس در اخلاق یه سری چیزها به عنوان نگاه ، حقیقت آدم و وجود آدم رو شکل میده ،مثل “کرامت نفس” ، تعریف کرامت نفس واقعاً چیز سختیست ؛ اینکه می گیم آدم کرامت...