مطالب با برچسب سیره اهل بیت

88888888888888888

تمرین زاهد شدن

اگر کسی فریاد ولایت می زند ولی با از دست دادن صندلی ریاست برمیگردد و در مقابل ولایت می ایستد دیگر برای برگشتش برنامه ریزی نکنید، خیلی بعید است برگردد.


IMG_5443

اولین یادواره شهدای کوی گلستان و بهاران دزفول برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز”  اولین یادواره شهدای شهدای “کوی گلستان” و “بهاران دزفول” ،شب گذشته با حضور شاعر فرهیخته “سیدکمال میرهاشم زاده”...